Konfiguracja i omówienie opcji wyświetlania okienek reklamowych typu popup

Podstrona ta podzielona jest na dwie sekcje:

z lewej strony znajdują się możliwe do zmiany opcje wyświetlania, z prawej lista zauploadowanych bannerów.

Omówienie opcji wyświetlania

Miejsce wyświetlania - do wyboru mamy następujące opcje:

 • Na podstronach artykułów - bannery będą wyświetlane tylko na podstronach z artykułami,
 • Na podstronach artykułów i kategorii (jeśli posiadają przypisane bannery) - bannery będą wyświetlane na podstronach z artykułami oraz w kategoriach jeśli został do nich przypisany chociaż jeden banner,
 • Na wszystkich podstronach - bannery będą wyświetlane na wszystkich podstronach witryny,
 • Tylko na stronie głównej.
Częstotliwość wyświetlania - do wyboru mamy następujące opcje:
 • Przy każdej wizycie - opcja agresywna, pozwala pozyskać największą liczbę referrali,
 • Losowo co około 5 podstron - opcja neutralna, pozwala prowadzić nienachalną kampanię bannerową.

Reakcja na zamknięcie - do wyboru mamy następujące opcje:

 • Zablokuj ponowne wyświetlanie na miesiąc - dotyczy wszystkich bannerów w obrębie danej domeny,
 • Zablokuj ponowne wyświetlanie na dzień - dotyczy wszystkich bannerów w obrębie danej domeny,
 • Zablokuj ponowne wyświetlanie zamkniętego bannera na miesiąc - dotyczy wyłącznie zamkniętej reklamy, jeśli zdefiniowane są dodatkowe bannery będą nadal wyświetlane,
 • Zablokuj ponowne wyświetlanie zamkniętego bannera na tydzień - dotyczy wyłącznie zamkniętej reklamy, jeśli zdefiniowane są dodatkowe bannery będą nadal wyświetlane,
 • Nie reaguj na zamknięcie - zamknięty banner przy kolejnym/kolejnych odświeżeniach może zostać wyświetlony ponownie temu samemu użytkownikowi.

Podczas zamykania popupu otwórz docelowy adres - zaznaczenie tej opcji powoduje przejście na docelową stronę nawet podczas zamknięcia okienka przez kliknięcie przycisku X. Zalecamy rozważne korzystanie z tej opcji - może być bardzo uciążliwa do internautów.

Moment inicjalizacji - definiuje kiedy odwiedzający stronę zobaczy okienko popup z bannerem.

Ustawienia bannerów

Dodając nowy banner wybierz stosowny plik graficzny (jpg, jpeg, png lub gif[statyczny]) z dysku swojego komputera oraz podaj adres URL na który zostanie przekierowany użytkownik w momencie kliknięcia w banner.

Opcjonalnie możesz definiować wyświetlanie konkretnych kreacji bannerowych do poszczególnych kategorii strony. Wyświetlane będą one w sekcji kategorii oraz na każdym artykule przypisanym do tej kategorii (nadrzędna jest tutaj opcja: "Miejsce wyświetlania", która musi na to zezwalać).

System nie limituje maksymalnej ilości bannerów na domenę.

Podstawowe statystyki

FusionSystem analizuje ilość wyświetleń poszczególnych bannerów oraz ilość kliknięć (przekierowań na adres docelowy). Statystyki wyświetlane są pod konkretnym bannerem:

Pozwalają wyciągać wnioski na temat skuteczności poszczególnych kreacji.