Generowanie wniosku o wydanie kodów Authinfo lub Authcode

Pobranie kodu authinfo i transfer domeny do innego partnera powoduje automatyczne usunięcie strony reklamowej z systemu oraz ustawień kampanii takich jak: monitorowane frazy, parametry domen, historia odsłon i wizyt oraz artykułów.
  • Zaloguj się do panelu administracyjnego wykorzystując swój login i hasło,
  • Przejdź do sekcji Rejestr domen,
  • Wybierz domeny które chcesz wytransferować jak na poniższym screenie:

  • kliknij przycisk  aby wywołać okno modalowe:

  • wydrukuj i podpisz wygenerowany dokument PDF a następnie:
    1. prześlij skan na adres email: biuro@fusionmarketing.pl
    2. prześlij dokument pocztą na adres naszej firmy.
Dla wniosków generowanych na osoby fizyczne należy dołączyć skan dowodu osobistego (strona ze zdjęciem), zakrywając dane wrażliwe tj. pesel, numer dokumentu i miejsce urodzenia.
Średni czas oczekiwania na wydanie kodu wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Maksymalnie 14 dni.

Zalecamy przekazywanie kodu authinfo tylko osobom upoważnionym w celu minimalizacji ryzyka utraty domeny.