Czy parafrazowanie tekstów innych autorów jest zgodne z prawem?

Jeżeli parafraza dokonana jest prawidłowo, tj. treść tekstu nie stanowi bezpośredniej kopii oryginału oraz rozbudowana jest o dodatkowe myśli autora parafrazującego, to możemy mówić o parafrazie zgodnej z prawem, nie łamiącej praw autorskich.