Publikacja odroczona w czasie

FusionSystem pozwala na planowanie publikacji z wyprzedzeniem. Każdemu z artykułów możemy przypisać ścisłą datę opublikowania na stronie. Wiedząc, że za tydzień wybieram się na urlop - planuję publikację z wyprzedzeniem, aby zachować ciągłość kampanii.

Istnieją dwa sposoby na zarządzanie datami publikacji artykułów. Jedna to wykorzystanie metody drag and drop w kalendarzu publikacji, a druga to precyzyjne wprowadzenie daty pojawienia się na stronie w widoku edycji artykułu. Pierwsza z opcji została omówiona pod tym linkiem, dlatego poniżej prezentujemy drugą metodę :)

Przechodzimy w tym celu do sekcji Artykuły:

  • wybieramy domenę, na której chcemy opublikować nowy artykuł - kliknijmy w tym celu na zieloną ikonkę  reprezentującą edycję treści,
  • następnie klikamy w przycisk dodaj artykuł ,
  • odnajdujemy pole "Data publikacji" i wprowadzamy dokładną datę (format: DD-MM-YYYY) publikacji artykułu na wybranej przez nas domenie. W wyborze daty pomoże nam zintegrowany kalendarz, który uaktywni się automatycznie, gdy zamieścimy w polu kursor.

kalendarzyk publikacji